Jak se učit cizí jazyky: Využijte efektivně svůj čas mimo kurz!

Jazyková škola není všechno. Je dobré soustředit se na způsoby, jak se učit mimo samotný kurz, abyste si z hodiny odnesli co nejvíce. Pokud to dokážete, vytěžíte z výuky dvojnásobek znalostí. Připravili jsme pro vás tréninkový plán. Přečtěte si, jak na to.

 

Jak je to možné? Zamysleme se. Pokud byste měli jazykový kurz 90 minut výuky každý den, věnovali byste jazyku denně nějakých 15 % svého aktivního času. Když ale máte kurz v tomto rozsahu jednou týdně, smrkne se tato doba na 2 %. To je dost málo. Říkáte si, jak moc může být taková výuka efektivní. Překvapivě může a dost. Je tomu ale potřeba pomoci.

Asi už tušíte, kam směřujeme. Ano, je potřeba, abyste se jazyku věnovali i mimo jazykovou školu. Pokud každý den dokážete najít navíc 30 minut, získáte tak „kurz“ 3 x týdně 90 minut. A to už je znát. A přitom za tento čas žádné další peníze neplatíte.

Přesto ale musíte investovat – váš čas. Kde těch proklatých 30 minut denně najít? Naštěstí nemusí být tato doba na úkor vašich jiných aktivit. Téměř všichni máme nějaký plonkový čas: cesta do zaměstnání či čekání ve frontě jsou typickým příkladem. To je čas pro jazyk jako stvořený. Ať pro opakování slovíček, fixaci gramatiky, nebo k tréninku náslechu. K tomu je dobré vyšetřit nějaký čas navíc pro rekapitulaci toho, co jste se v hodině naučili a čemu se chcete věnovat, psaní a pro případné domácí úkoly. Na to vám stačí najít si v týdnu dvě půlhodinky. Ty si nejlépe rozložte tak, že první z nich bude co nejdříve po samotné lekci, druhá pak před následující lekcí. Právě tato kombinace plonkového času a dvou vyšetřených půlhodin nabízí co nejefektivnější time management vašeho samostudia.

Slovíčka, slovíčka

To je asi nejtypičtější příklad. Ať už v podobě vašeho slovníčku nebo dokonce na kartičkách. Pokud máte smartphone nebo tablet, možná už máte staženu aplikaci na trénink slovní zásoby. Některé verze jsou k dispozici zdarma jako třeba Keep In Head. Je to aplikace, kde už jsou slovíčka přednachystána. Můžete je použít, ale v naučení se toho, co jste dělali v hodině, vám to moc nepomůže. Stejně ani pouhé pročítání si seznamu slovíček v učebnici. Při učení se slovíčkům nesmíme zapomínat na dvě důležité věci.

Zásadní je správný výběr. Všechna slovíčka, která se v hodině objevila, nejsou stejně důležitá. Snažte se najít ty hlavní výrazy pro téma, které jste probírali (třeba zdraví), nebo pro situace, v nichž se máte domluvit (např. telefonování). Dále hledejte slovíčka, slovní spojení či fráze, které jsou klíčová pro vás. Tím mám na mysli ta, která potřebujete, abyste popsali sebe, svou práci, rodinu, zájmy nebo diskutovali o věcech, které jsou vám blízké. Slovíčka si třiďte podle těchto kategorií a seznamy průběžně doplňujte. Tedy když se dozvíte v jiné hodině další praktickou frázi pro telefonování nebo slovní spojení, které se vám hodí, až budete vysvětlovat, co děláte, připište si ho do příslušné kapitolky.

Zásadní je také, jak se slovíčka učíte. Nestačí jen zafixovat si význam slovíčka v češtině. Důležité je to opačně. Váš cíl je: vím, co chci říct, takže mě automaticky napadne. Ale stále to ještě nestačí. Učte se slovíčka v kontextu. Pokud se snažíte naučit sloveso to cope with, vymyslete si několik vět, v nichž ho použijete. Nejlépe bude, když tyto věty budou opět použitelné ve vašem osobním životě (My husband /wife is able to cope with every problem.) Alespoň jednu větu si připomeňte i v kontextu, v jakém se objevilo v hodině. Nejpozději od úrovně B1 se spolu se slovíčkem určitě vybavujte i možná synonyma (např. to deal with problems, to manage), příp. opaky.  Nebo si vymyslete definici přímo v cizím jazyce. Tak dosáhnete právě toho, že si slovíčko vybavíte, až bude potřeba, jak v hodinách, tak jindy. Tento postup je časově náročný a plyne z něj, že slovíček zvládnete méně. Ale zato kvalitněji. Takže na každý týden si udělejte své Top 10, které se chcete učit takto do hloubky. To můžete kdykoli doplnit o další, pokud vám to půjde rychle.

Poslouchejte, co se do vás vejde!

Při cestě autem, vlakem, autobusem, metrem nebo i při chůzi či stání ve frontě můžete poslouchat. Velice výhodné je využít nahrávky k učebnici, kterou používáte v hodině s lektorem. Nejnovější učebnice často nahrávky poslechů automaticky obsahují. Někdy jsou přímo součástí originálního vydání učebnice, nebo je získáte nákupem pracovního sešitu. Nejefektivnější je poslouchat text, kterému jste se v poslední hodině věnovali, a mít před sebou jeho přepis. Ten je opět součástí každé dobré učebnice. Čím více text uslyšíte, tím lépe. Do paměti se vám vryje  nejen správná výslovnost a intonace. Upevníte si opět slovní spojení. Všimnete si, která slovíčka se při mluvení ve větách „ztrácí“, jak jsou slova přirozeně propojována, aby se lépe vyslovovala, na jaké slovo klade mluvčí důraz. Dostanete pod kůži, jakým způsobem získávají mluvčí čas, než pokračují v hovoru.

Častým náslechem – nejlépe až do té míry, že jste schopni text sami opakovat – posilujete jak schopnost porozumět mluvenému slovu, tak i vaši pasivní slovní zásobu. A nejen to, až budete sami mluvit, začnete postupně znít stále více přirozeně, protože začnete využívat právě ty fígle, které máte naposlouchány od rodilých mluvčích. Sem patří všechna ta well a actually, intonační zpívání, frázování promluvy. Předpokladem samozřejmě je, že textu musíte rozumět. Ale pozor, není nezbytné ho umět analyzovat slovo od slova. Důležité je rozumět hlavním faktům a klíčovým frázím.

A co gramatika?

Opět se jí můžete učit klasicky, tedy z učebnice, ať už formou přehledů či cvičení, nebo z poznámek v sešitu. Při psaní poznámek si nezapomeňte uvést své osobní příklady, v nichž jev použijete. Hledejte aktivně kontext, v němž je použití právě této gramatiky přirozené. Prostě se učte gramatiku na základě svého života a své zkušenosti.

Můžete to zkusit také netradičně. Třeba zase přes poslech. Vytvořte si svou vlastní poslechovou aktivitu, díky níž si nový gramatický jev zafixujete. A to v podobě jednoduchého transformačního cvičení. Vyberete si jeden jev. Ve francouzštině to může být třeba subjonctif. Podobně jako v jiných románských jazycích je po určitém výrazu (např. il est possible que) nutné změnit sloveso v navazující větě z oznamovacího způsobu právě do subjunktivu. To je pro nás tak nepřirozené, že s tím většina studentů dlouho bojuje. Jak tedy na to? Připravte si věty, v níž se jev objevuje. Můžete k tomu využít buď vět z učebnice, nebo si vymyslet své vlastní. Nahrajte si indicie, tedy vstupní věty či slovíčka, které vám naznačí, co máte dělat. Např. Il ne prend pas le petit déjeuner. C’est possible. Pak nechte minutu ticho. Poté nahrajte správně transformovanou větu Il est possible qu’il ne prenne pas le petit déjeuner. A takto několik vět za sebou. Když si nahrávku pouštíte, v době ticha máte za úkol říct správně transformovanou větu. A díky nahrávce máte hned okamžitou opravu. Může to působit složitě, ale když to občas zkusíte, pomůže vám to zafixovat jevy, s nimiž dlouho zápasíte. Třeba předpřítomný čas, podmínkové věty, past modals apod.

Další triky

Jak už bylo naznačeno, nemusíte si všechny věci psát. Využijte možnost svého telefonu a nová slovíčka si nahrávejte. A nejen to. Využijte focení. Když probíráte nějaké konkrétní téma, např. orientace ve městě, oblečení, jídlo, můžete si jednotlivé věci vyfotit, a pak se „zkoušet“ pohlížením obrázků v telefonu nebo tabletu.

Také je dobré se obklopit právě probíraným jazykem. Nalepte si post-ity na monitor svého počítače nebo na ledničku (podle toho, co používáte častěji). Také si je můžete nalepit na věci běžné potřeby ve chvíli, kdy se je budete učit. Okopírujte si přehled anglických nepravidelných sloves nebo časování sloves v jiných, více flexních jazycích, a projděte si ho vždy, když běží v televizi nudná reklama uprostřed filmu. Nebo když jdete na záchod (toto je posvědčený trik i u takových náročných jazyků jako je třeba sanskrt.) Podobně také můžete sepsat své typické chyby a mít je pořád na očích. Pozor, v té správné podobě.

Nezapomeňte také na možnosti moderních učebnic. Cvičebnice často nabízejí řadu cvičení k probíranému tématu, které v hodině s lektorem neděláte. A k těmto cvičením je i klíč. Pro někoho je ještě praktičtější využít k dané učebnici on-line podporu. Toto je běžné už nejen v angličtině, ale i ostatních jazycích. Cvičení opět nabízí možnost okamžité opravy. A také si projděte CD-ROM, pokud je součástí učebnice. Opět na něm bývají různá cvičení, ale také třeba aktivity na trénink psaní e-mailů apod.

Váš tréninkový plán

Vypadá to možná náročně. Náš návrh proto zní – dejte si zkušební dobu alespoň 6 týdnů. Během nich dodržujte tréninkový plán. Můžete si jej sestavit sami nebo se inspirovat níže uvedeným minimalistickým plánem. Jako správný tréninkový plán totiž obsahuje i jeden odpočinkový den. Každá aktivita odkazuje na to, co jsme popsali výše.

Pondělí: lekce s lektorem

Úterý: rekapitulace toho, co jste v lekci probrali, zapsání klíčových slov (Top Ten), příkladů gramatiky, příprava podkladů pro trénink (speciální půlhodinka)

Středa: práce na slovní zásobě a frázích + poslech textu (využití plonkového času)

Čtvrtek: gramatika + poslech textu (využití plonkového času)

Pátek: práce na slovní zásobě a frázích + poslech textu (využití plonkového času)

Sobota nebo neděle: příprava na další lekci, domácí úkoly, opakování, příp. poslech (speciální půlhodinka)

 

Kdykoli budete mít chuť: lepení post-itů, pročítání přehledu nepravidelných sloves nebo skloňování, aktualizace přehledu typických chyb apod.

Po 6 týdnech zhodnoťte své pokroky. Jistě přijdete na verzi, která bude nejvíce vyhovovat vašim potřebám. Uvidíte, že tato námaha se vám vyplatí. A třeba se i stane běžnou součástí vašeho života.

Hodně úspěchů ve studiu.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.